OBS Plaggenborg

Op weg naar buiten
 

Website lancering

Onze website heeft een nieuw jasje gekregen. Achter de schermen is wekenlang hard gewerkt aan een nieuwe en frisse uitstraling. Wij hopen je nu nog duidelijker te kunnen informeren en enthousiast te maken voor een bezoek aan één van onze locaties.

De website is gelanceerd op 13 maart 2020.

Lees nu meer
Op weg naar buiten
 

Wij gaan meer naar buiten.

Ons onderwijs vindt steeds vaker buiten de klas plaats. We gaan regelmatig de buurt in om iets te onderzoeken of om een ervaring op te doen. Elke maand is éen van de klassen de hele dag buiten. Weer of geen weer! In oude kleding en laarzen aan vind je onze leerlingen dan om of achter school. Taal en rekenen gebeurt dan op het plein, in het bos of op het gras achter school. We zien dan dat er ander spel ontstaat en nieuwe ervaringen worden gedeeld. Daarnaast is les krijgen in het buitenlokaal gewoon gezond. Achter school stroomt een zijtak van de Ruiten A. Iets verderop in het dorp kunnen we de es op en ervaren we de meanderende Ruiten A van dichtbij. Op deze manier gaat het onderwijs nog meer leven voor onze leerlingen. Als een van onze ouders iets speciaals of spectaculairs heeft om te laten zien, gaan we hier graag naar toe. Zo bezoeken we de boer en het bedrijf, het is zo dichtbij en enorm leerzaam.

Lees nu meer
 

Samenhangend onderwijs.

Op de Plaggenborg werken we aan samenhangend onderwijs. De ochtendtijd is ingericht met taal en rekenenen. Op de middagtijden worden alle andere vakken gedaan. Met Davinci bieden we alle leerlingen de basis en dagen we elke leerling uit een eigen bijdrage te leveren aan de groep. Hierbij werken we aan de 21-ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren hierbij van en met elkaar. Als team vinden we het belangrijk om taal en rekenen gestructureerd en begeleid aan te bieden. Kennis en ervaringen die de leerlingen hier opdoen worden ingezet bij het eigen onderzoek, of presentatie, of werkstuk bij Davinci. Op deze manier worden de leerlingen zelfstandig, zelfsturend en betrokken. Zo hopen we op de Plaggenborg bij te dragen aan de ontwikkeling van kritisch denkende betrokken wereldburgers.

Lees nu meer
 

Hoge ouderbetrokkenheid

Op de Plaggenborg hebben we de luxe om gebruik te maken van hoge ouderbetrokkenheid. Dit is ook een must voor goed onderwijs. Willen we met de leerlingen op pad, of naar het theater, of een bijzondere activiteit doen? Dat kan niet zonder extra begeleiding. Onze ouders bieden deze mogelijkheid. Daar zijn we heel blij mee en kunnen ook niet zonder. Een ouder die voor onze school kiest, kiest er ook voor om zijn steentje bij te dragen om het onderwijs van hun kind(eren) nog specialer te maken.

Lees nu meer
 

OOW gaat voor W&T

Maandag 4 oktober 2021 organiseerde Openbaar Onderwijs Westerwolde in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen een inspirerend en enthousiasmerend OOW-café ‘Wetenschap en Techniek’. OOW gaat samen met haar scholen W&T opnemen in het lesprogramma en het gehele curriculum. De leerkrachten hebben deze middag actief een aantal voorbeelden ervaren hoe Wetenschap en Techniek hun onderwijs kunnen verrijken. Alle scholen geven het aanbod van W&T op hun eigen manier vorm. Wetenschap en Techniek is een kijk op de wereld die begint bij de verwondering van het kind. Het stimuleert kinderen tot creatief denken en problemen op te lossen door er kritisch naar te kijken; vaardigheden die zij hun hele leven kunnen blijven gebruiken! Het onderzoeksproces gaat volgens een onderzoekscyclus die kinderen duidelijkheid geeft tijdens het onderzoeken. Ze beginnen bij de verwondering en het stellen van vragen. Op deze vraag wordt een hypothese gesteld, waarna het uitgevoerd kan worden. Hierna kan een conclusie getrokken worden, wordt er gepresenteerd en is er tijd voor een inhoudelijke verdieping. Hierdoor worden de kinderen zelf aan het denken gezet en leren in deze stappen het leren op een onderzoekende manier.

Lees nu meer